OM OSS

Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Genom det nybildade bolaget Sätra Förvaltning är Curts senaste projekt att förvärva fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad.

Sätra Förvaltning kommer genom dotterbolag förvärva två fastigheter, Djursätra 3 och Högsätra 10. Högsätra är den faktiska centrum fastigheten och Djursätra är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bl a hotelverksamhet.

Sätra har också erhållit ett bud om på ena fastigheten, Djursätra 3, som kommer säljas direkt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer vidareutveckla Djursätra till bl a studentboende.

Sätra Centrum har egen tunnelbaneförbindelse vilket gör att det endast tar cirka 20 minuter till de centrala delarna av Stockholm och är en del av Stockholm Stads plan för Skärholmenområdet där många nya bostäder ska byggas under de kommande åren.

Därutöver pågår djupgående diskussioner med Stockholms stad om att bygga ytterligare cirka 20 000 kvadratmeter bostäder på Högsätra Fastigheten, fördelat på cirka 300 nya lägenheter. För tillfället pågår endast diskussioner och ingen detaljplan har vunnit laga kraft.

Utöver tillbyggnationerna på fastigheterna är även planen att renovera, modernisera och utveckla det befintliga centrumet. Diskussioner pågår med flera av butikerna för att förbättra flödet genom centrumet och öka tillgängligheten för flera butiker. Dessutom så planeras invändiga renoveringar för att förbättra och öka trivseln inne i centrumet, bland annat genom att ta upp fasaderna för att öka visibiliteten in i butikerna. Standarden på fastigheten är god men inte moderniserad för år 2016 och hyrorna är satta därefter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.